API

Serwis Ceneo.pl oferuje Państwu usługę API Ceneo, poprzez którą udostępniane są informacje pozwalające na lepszą kontrolę cen i łatwiejsze zaplanowanie strategii sprzedażowej. Narzędzie to pozwala na podniesienie konkurencyjności firmy, optymalizację polityki sprzedażowej w kontekście działań konkurencji a tym samym zwiększenie przychodów po stronie sklepu.

W wyniku zapytania o produkty na Ceneo API zwróci odpowiedź zawierającą np.:

 • Cenę
 • Dostępność
 • Pozycję w rankingu
 • Nazwę sklepu
 • Id produktu wg Ceneo
 • Liczbę opinii
 • Informację czy ofertą znajduje się w „Strefie Polecanych Ofert”

Dodatkowo API Ceneo oferuje dedykowane operacje wspierające ponadstandardową aktualizację Państwa oferty na Ceneo.pl

Korzyści z usługi

 • API pozwala na pozyskiwanie danych w czasie rzeczywistym (na podstawie informacji prezentowanych w danym momencie na Ceneo.pl)
 • Dane generowane są „na zawołanie”, to Państwo decydują kiedy i jak często są pobierane raporty
 • Usługa umożliwia monitorowanie konkurencji i planowanie działań marketingowych
 • Istnieje dużo opcji przetwarzania i zestawiania wygenerowanych danych
 • Wsparcie ze strony Ceneo.pl przy w trakcie korzystania z usługi
 • Możliwość przetestowania API jeszcze przed zakupieniem tej usługi

Jak korzystać z API

Z usługi mogą Państwo korzystać poprzez panel Ceneo API – http://developers.ceneo.pl. Podstawowe operacje pozwalają na pobranie informacji o topowych produktach i ofertach na Ceneo.pl oraz udostępniają funkcje wspomagające jak np. informacja o kategoriach Ceneo.

Koszt usługi

Płatność za API jest dokonywana w systemie abonamentowym. W indywidualnych przypadkach umożliwiamy zakup pakietu zapytań. Warunki współpracy są ustalane indywidualnie w zależności od zapotrzebowania ze strony sklepu.

Przykładowe operacje

Podstawowe operacje pozwalają na pobranie informacji o topowych produktach i ofertach na Ceneo.pl oraz udostępniają funkcje wspomagające jak np. informacja o kategoriach Ceneo. Poniżej znajdują się przykłady operacji API Ceneo:

Popularność produktów

Usługa umożliwia pobranie informacji o 10 pierwszych produktach w wybranej kategorii na Ceneo. Dane zawierają m.in.:

 • Nazwę produktu i jego identyfikator na Ceneo
 • Ceny minimalną i maksymalną produktu
 • Aktualną liczbę ofert

Pozycja oferty

Usługa umożliwia pobranie informacji o ofertach w wybranej kategorii na Ceneo. Przewagę konkurencyjną mogą zapewnić informacje o aktualnej pozycji Państwa oferty wśród pierwszych ofert danego produktów, dlatego udostępniamy operacje:Pobranie informacji o cenie i dostępności 10 lub 20 pierwszych ofert we wskazanych przez Państwa produktach oraz pozycję Państwa oferty. Dane zawierają m.in.:

 • Cenę
 • Dostępność w sklepie
 • Pozycję w rankingu
 • Czy oferta jest w strefie ofert wybranych przez Ceneo
 • Nazwę sklepu, z którego pochodzi oferta
 • Liczbę opinii o sklepie

Katalog Ceneo

Pomocna może okazać się dla Państwa kompletna informacja o strukturze katalogu Ceneo, dlatego udostępniamy operację umożliwiającą pobieranie kategorii Ceneo. Dane zawierają:

 • Nazwę i identyfikator kategorii Ceneo
 • Listę podkategorii
 • Listę kategorii nadrzędnych
 • Dodatkowe opcje

Aktualizacja oferty

W ramach API istnieje możliwość aktualizowania oferty sklepu na stronach Ceneo.pl. W przypadku zmiany ceny w sklepie i aktualizacji danych przy pomocy API informacje są odświeżane na Ceneo w czasie rzeczywistym. W ramach tej usługi mają Państwo możliwość:

 • Zaktualizowania nawet do 1000 ofert na godzinę (ceny , dostępność, itd.) w jednej operacji
 • Zlecenia przetworzenia Państwa całej oferty poza ustalonym harmonogramem

Automatyzacja usługi „Kup na Ceneo”

Sklepy, które sprzedają produkty poprzez „Kup na Ceneo” dzięki API mogą obsługiwać swoje zamówienia z Ceneo przy pomocy własnego systemu. Oznacza to, że sklep może pobierać informacje o zamówieniu (dane zamawiającego, zawartość zamówienia, formy płatności, itp.) i wprowadzać je od razu do swojego systemu. Może także zmieniać statusy zamówień – a to wszystko bez logowania się do panelu Ceneo.